דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
20/01/2021  15
21/01/2021  20
22/01/2021  13
23/01/2021  20
24/01/2021  17
25/01/2021  19
26/01/2021  17
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
08/2020  742
09/2020  537
10/2020  675
11/2020  437
12/2020  538
01/2021  429
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3