דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
11/04/2021  7
12/04/2021  15
13/04/2021  8
14/04/2021  11
15/04/2021  12
16/04/2021  12
17/04/2021  3
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
11/2020  437
12/2020  538
01/2021  509
02/2021  405
03/2021  447
04/2021  261
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3