דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
16/10/2020  32
17/10/2020  28
18/10/2020  18
19/10/2020  15
20/10/2020  23
21/10/2020  22
22/10/2020  3
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
05/2020  199
06/2020  1,598
07/2020  1,160
08/2020  742
09/2020  537
10/2020  497
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3