דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
08/08/2020  27
09/08/2020  13
10/08/2020  27
11/08/2020  18
12/08/2020  33
13/08/2020  16
14/08/2020  9
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
03/2020  5
04/2020  2
05/2020  199
06/2020  1,598
07/2020  1,160
08/2020  352
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,649
11/2019  47
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  26
11/2019  3